شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 56 بار     ساعت 13:00     گروه خبری مرکز آموزشی درمانی الزهرا ء

آزمون آنلاین هموویژیلانس در مرکز درمانی الزهرا(س) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س):

در راستای ارتقای آگاهی و توانمندی کلیه پرسنل درمانی، آزمایشگاه و بانک خون  مرکز الزهرا(س)،

آزمون آنلاین هموویژیلانس در مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ از ساعت ۸ الی ۲۰،

 در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س) برگزار میگردد.

اسلاید آموزشی هموویژیلانس به آدرس زیر می باشد:

بیمارستان الزهرا(س)، واحدهای بیمارستان، آموزش پرسنل، گایدلاین ها