شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/04     تعداد دفعات مشاهده 32 بار     ساعت 09:00     گروه خبری مرکز آموزشی درمانی الزهرا ء

آموزش همگانی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مرکز الزهرا(س) داده شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س):

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر آموزش همگانی به مددجویان بستری در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س)رشت، توسط سوپروایزر آموزش سلامت این مرکز، انجام شد. 

در این آموزش چهره به چهره چگونگی رفتار با نوجوانان و نشانه ها و زمینه هشدار دهنده اعتیاد در جوانان و روش های پیشگیری از آن صحبت شد.