شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/02     تعداد دفعات مشاهده 59 بار     ساعت 18:00     گروه خبری مرکز آموزشی درمانی الزهرا ء

کارشناس مدیریت پرستاری دانشگاه از بخش های مرکز الزهرا(س) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س):
صبح دوشنبه دوم تیر ماه ۹۹،
کارشناس مدیریت امور پرستاری و سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا در بیمارستان الزهرا(س) رشت حضور یافتند و به همراه مدیر پرستاری، سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر کنترل عفونت این مرکز از بخش های تریاژ، اورژانس، مادران پرخطر، پست پارتوم، جراحی الکتیو، رادیولوژی، آزمایشگاه، نوزادان و اتاق ایزوله بازدید نمودند.
در این بازدید وضعیت توزیع وسایل حفاظت فردی و مشکلات موجود را بررسی و با کادر پرستاری و مامایی گفتگو کردند.