شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/02     تعداد دفعات مشاهده 21 بار     ساعت 09:00     گروه خبری مرکز آموزشی درمانی الزهرا ء

31 خرداد الی 6 تیر، هفته ملی مبارزه با مواد مخدر گرامی باد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س): 

۳۱ خرداد الی ۶ تیر، هفته ملی مبارزه با مواد مخدر می باشد.

"یاری گر هم باشیم"

روز شمار هفته مبارزه با مواد مخدر:

 

شنبه، ۳۱ خرداد: مسوولیت پذیری اجتماعی، توسعه مشارکت های مردمی؛ کاهش تقاضای مواد مخدر

یکشنبه، اول تیر: یاریگران زندگی، ارتقاء فرهنگ عمومی؛ پیشگیری از اعتیاد

دوشنبه، ۲ تیر: پژوهش محوری، تحول؛ مهار اعتیاد

سه شنبه، ۳ تیر: تقویت همکاری های بین بخشی و فرابخشی در عرصه مبارزه با مخدر

چهارشنبه، ۴ تیر: مشارکت خیرین، بهره گیری از ظرفیت های مردمی؛ تقویت برنامه های کاهش تقاضای مواد مخدر

پنج شنبه، ۵ تیر: تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی در عرصه مبارزه با مواد مخدر