سه شنبه 19 فروردین 1399
EN
تاریخ 1398/12/06     تعداد دفعات مشاهده 200 بار     ساعت 08:00     گروه خبری مرکز آموزشی درمانی الزهرا ء

آموزش چهره به چهره پیشگیری از کروناویروس در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا(س) رشت برگزار گردید.

درراستای ارتقای ایمنی وتوانمندی کادرپرستاری درزمینه چگونگی استفاده از وسایل حفاظت فردی و مراقبتهای بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به کروناویروس آموزش چهره به چهره در داخل بخش‌ها توسط سوپروایزرآموزشی باشعار« کروناراشکست میدهیم» بطور مستمر انجام می گیرد.