یکشنبه 17 فروردین 1399
 
 
کمیته های بیمارستانی
 • کمیته اخلاق و موازین شرعی
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 • کمیته کنترل عفونت بیمارستانی و بهداشت محیط
 • کمیته ایمنی مادر و نوزاد
 • کمیته دارو و درمان و تجهیزات
 • کمیته مرگ و میر پری ناتال کودکان 1-59 ماهه
 • کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی و نسوج
 • کمیته احیاء نوزادان
 • کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
 • کمیته آموزشی و فرهنگ پژوهش
 • کمیته ارتقا کیفیت و کاهش هزینه و افزایش درآمد
 • کمیته تغذیه و رژیم درمانی
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته حاکمیت بالینی
 • کمیته تعیین تکلیف
 • کمیته ارتقا خدمات اورژانس
 • مدیریت بحران و بلایا
جستجو:
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   4  کل مراجعات:   2631