جمعه 22 فروردین 1399
 
 
پزشکان
چاپ

 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

 

لیست پزشکان متخصص فعال در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصصین جراحی عمومی


دکتر حسینعلی دیانتی

جراح عمومی

Dr.H.Dianati

 General Surgeon

 
دکتر علی حقانی

جراح عمومی

 Dr.A.HAGHANI

 General Surgeon

 
متخصص گوش ,حلق بینی


دکتر سمیه کاظمی پور

Dr.S.kazemipour

 E.N.T

Kazemipoursomaye@yahoo.com

متخصصین قلب و عروق