پنجشنبه 21 فروردین 1399
 
 
تعرفه ها
چاپ
 
 

 
 

 

 
 
 
 

دانلود تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال96

 
 
 
 
دانلود تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی سال96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال97

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/01/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1521