جمعه 22 فروردین 1399
 
 
درمانگاه تخصصی
چاپ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصص چشم

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

 

شنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

8-10

10-12

 

یک شنبه

دکتر مسعود شفیعی

10-12

 

دوشنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

10-12

8-10

 

سه شنبه

دکتر مسعود شفیعی

8-10

 

چهار شنبه

دکتر مسعود شفیعی

10-12

 
 

پنج شنبه

دکتر پروین بایرامزاده

10-12
متخصص روان پزشک و روانشناس

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر اسحق خلیلی

9-12 صبح

5-8 عصر

یک شنبه

خانم سپیده امامی

دکتر اسحق خلیلی

10-12صبح

5-8 عصر

سه شنبه

دکتر اسحق خلیلی

خانم سپیده امامی

9-12

10-12

پنج شنبه

خانم سپیده امامی

10-12

متخصص داخلی / بیهوشی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر نظام عباسی

10:30-12

چهار شنبه

دکتر نظام عباسی

10:3-12

متخصص اطفال

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر علی اصغر صادقی

9:30-11

یک شنبه

پزشک اطفال

9:30-11

دوشنبه

دکتر کاوه پاک نژاد

9:30-11

سه شنبه

دکتر الهام اقبالی اصل

9:30-11

چهارشنبه

پزشک آنکال اطفال

 

متخصص جراح عمومی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8 عصر
دو شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8 عصر

چهار شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8عصر

متخصص عفونی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

یک شنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

چهارشنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

متخصص قلب

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکترحسین شهسواری

5-8 عصر

یک شنبه

دکتر حسین شهسواری

5-8 عصر

دو شنبه

دکتر حسین شهسواری


5-8 عصر

دکتر حسین شهسواری

5-8 عصر

پنج شنبهمتخصص گوش, حلق, بینی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دکتر سمیه کاظمی پور

5-8 عصر

متخصص زنان و ژنیکولوژی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبهیک شنبه

دکتر عباداللهی

9-12

دو شنبه4-6 عصر
چهارشنبه

دکتر عباداللهی


9-12


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   5  کل مراجعات:   4190