جمعه 22 فروردین 1399
 
 
نیروی انسانی
چاپ
نیروی انسانی متخصص بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرآستارا
 
 

پزشک متخصص

24 پزشک

پزشک عمومی

11 پزشک

سرپرستار

7 نفر

پرستار

102 پرستار

سوپروایزر

5 نفر

بهیار

13 نفر

کاردان اتاق عمل

2 نفر

کارشناس اتاق عمل

3 نفر

کاردان بیهوشی

3 نفر

کاردان آزمایشگاه

4 نفر

کارشناس رادیولوژی

2 نفر

کاردان رادیولوژی

6 نفر 

کارشناس بهداشت محیط

1 نفر

کارشناس تغذیه

2 نفر

پرستار کنترل عفونت

1 نفر

کارشناس بیهوشی

1 نفر

کارشناس آزمایشگاه

5 نفر

ماما

19 نفر

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

2 نفر

کمک بهیار

1 نفر

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   2345