یکشنبه 15 تیر 1399
تاریخ 1399/04/04     تعداد دفعات مشاهده 59 بار     ساعت 11:49:34     گروه خبری اخبار بیمارستان شهیدبهشتی آستارا

کمیته آموزش بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا در سالن اجتماعات با حضور ریاست بیمارستان و اعضا کمیته برگزار شد.

صبح امروز مورخ چهارم تیر ماه سال جاری کمیته آموزش بیمارستان در سالن اجتماعات با حضور رییس و مدیر بیمارستان, سوپروایزر آموزشی و جمعی دیگر از اعضا تشکیل شد. در این جلسه, سوپروایزر آموزشی بیمارستان به ارایه گزارشی از عملکرد کمیته آموزش در سال جاری و مصوبات اجرا شده کمیته های قبلی پرداختند. سپس با نظر اعضای  کمیته تصمیماتی در خصوص صدور گواهی های شرکت پرسنل در دوره های آموزشی, نمایش فیلم های آموزشی در بیمارستان, تغییر فرم های آموزش بدو ورود بیماران گرفته شد.