یکشنبه 15 تیر 1399
تاریخ 1399/03/24     تعداد دفعات مشاهده 73 بار     ساعت 17:39:26     گروه خبری اخبار بیمارستان شهیدبهشتی آستارا

صبح امروز حضور گروه مستند سازی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا؛صبح امروز گروه مستند سازی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت تصویر برداری از مدافعان سلامت در بیمارستان دکتر بهشتی آستارا حضور یافته ضمن مصاحبه با تعدادی از همکاران به رسم یابوداز زحمتکشان این عرصه با تقدیم گل قدردانی کردند.