دوشنبه 18 فروردین 1399
تاریخ 1399/01/02     تعداد دفعات مشاهده 115 بار     ساعت 21:10:58     گروه خبری اخبار بیمارستان شهیدبهشتی آستارا

دکتر سید حسن میری-معاون درمان دانشگاه طی بازدیدی سرزده روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را در برنامه مقابله با ویروس کرونا در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا؛دکتر سید حسن میری -معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در روز شنبه دوم فروردین ماه سال جاری طی بازدیدی سرزده از روند ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران را در برنامه مقابله با ویروس کرونا در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد . و از روند ارائه خدمات و اقدامات انجام شده توسط  این بیمارستان از زمان شیوع بیماری حاد تنفسی و کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت و  از زحمات کادر درمانی و اداری نیز قدردانی شد.

در این بازدید نیز دکتر نظام عباسی-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا و دکتر علی حقانی-رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا نیز همراهی کردند.