یکشنبه 17 فروردین 1399
 
 
سیاستهای اصلی بیمارستان
چاپ

سیاست اصلی1: اداره بیمارستان بر اساس طرح خود گردانی از محل درآمد اختصاصی بیمارستان

سیاست اصلی2: ارتقا و بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات با بهره گیری از استانداردهای اعتباربخشی ملی با محوریت عدالت, تاکید بر پاسخگویی , اثربخشی, کارایی

سیاست اصلی 3 : ارتقا ایمنی بیمار، مدیریت خطر و خطا با بهره گیری از دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و استانداردهای وزارت متبوع با تکیه بر افزایش آگاهی, توانمندی و مشارکت نظام مند و فعالانه کلیه پرسنل بیمارستان

سیاست اصلی 4 : جلب رضایت و مشارکت بیماران و همراهان در نظام ارائه خدمات درمانی با تکیه بر نظام رضایت سنجی و اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت

سیاست اصلی 5 : ارتقا شاخص های بیمارستانی

سیاست اصلی 6: ترویج تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی

سیاست اصلی 7 : بهبود و ارتقا نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در راستای افزایش کارایی, توزیع عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت در عملکرد پرسنل

سیاست اصلی 8 : اداره بیمارستان بر اساس استانداردهای نیروی انسانی با بهره گیری از حداقل نیرو و با تکیه بر توسعه کمی و کیفی آموزش به صورت هدفمند و تربیت نیروی انسانی کارامد, متعهد, دارای مهارت و شایستگی

رسالت (Mission)

مرکز درمانی شهید دکتر بهشتی شهرستان آستارا بر آن است در راستای سیاست های اعلام شده وزارت بهداشت و درمان، حفظ و ارتقای سطح سلامت و ایجاد امنیت فکری مردم شهرستان آستارا , با ارائه خدمات تشخیصی, مراقبتی و درمانی به بهترین نحو و در بالاترین سطح ممکن چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمی به مراجعین خود, مطلوب ترین خدمات را در سطح استانداردهای ملی ارائه نماید به نحوی که حامی طبقات مختلف بیماران عزیز و گرامی باشیم و تا حد امکان جلب رضایت کامل بیماران صورت پذیرد.

چشم انداز (Vision )

 

 
 
ما برآنیم تا در سال های آینده:

· به عنوان برترین بیمارستان جنرال منطقه ،با ارایه مراقبتهای درمانی با کیفیت برتر ، بالاترین استاندارد ها ی اعتبار بخشی ملی و مناسب ترین هزینه ها شناخته شویم .

· آگاهی و سطح دانش علمی پزشکان و کارکنان بیمارستان را ارتقاء بخشیم.

· توسعه بخشی و ایجاد سیستمی پاسخگو ضمن ارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی در راستای استانداردهای مراقبتی در بالاترین سطح باشیم.

 

ارزش ها (Value )

 

 
کسب رضایت خالق هستی با:

ü تحقق ایمنی مددجویان و کارکنان

ü رعایت منشور حقوق بیماران و کارکنان

ü رعایت اصول اخلاقی در تمامی مراحل درمانی بیماران

ü بیمار محوری

ü کیفیت مستمر

ü دوستدار محیط زیست

ü اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   265