چهارشنبه 13 فروردین 1399
 
 
تماس با بیمارستان شهید بهشتی آستارا
چاپ

 

میتوانید از طریق راه های زیر با بیمارستان ما تماس بگیرید:

آدرس :بندرآستارا-کوی پاسداران- فلکه پرستار کدپستی :85113 -43919

 

ایمیل بیمارستان :astarah@gums.ac.ir

جهت دانلود شماره تلفن های بیمارستان کلیک کنید  


شماره تلفن های داخلی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

ریاست بیمارستان

1212

مسئول درآمد(رحیم پروردگاری)

1243

مدریریت بیمارستان

1126-1127

درآمد(آقای زاهدکار)

1244

رئیس امور اداری

1111

درآمد(خانم پوربهرام)

1246

حراست

1113

درآمد(آقای محسنی)

1245

کارگزینی

1213

ترخیص(خانم لایق زاده)

1123

بهبود کیفیت

1223

ترخیص(آقای سودائی)

1125

اتاق جلسات

1229

پذیرش و صندوق

1157