سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف


معرفی

فرانک
کارجویان

عنوان پست :کارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس

 

 

رویاخدمتی

عنوان پست:کارشناس سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس تاریخچه بهداشت مدارس در دنیا

1-درفرانسه :اختصاص یک پزشک به عنوان مسئول بهداشت مدارس درسال1793          

2- در هلند :پایه گذاری بهداری آموزشگاهها در سال 1868با استخدام دوپزشک                 

·       سازماندهی اداره بهداری آموزشگاهها در سال 1901 با اعلام تعلیمات توسط شهرداری

·       تصویب اولین قانون بهداشت مدارس درسال 1942وگسترش اداره و انجام امور بهداشتی کودکستانهاودبستانهاتوسط210نفرپزشک

3-در ایالت متحده آمریکا:Alcotبه مسائل بهداشت مدارس و محیط آموزشگاهها پرداخت و در سال 1829  مقاله ای در این رابطه منتشر کرد.  Horacc mann درسال 1850 به آموزش دانش آموزان ابتدایی در زمینه فیزیولوژی بدن پرداخت و این پایه ای شدکه درسال 1890دروس فیزیولوژی و بهداشت محیط در  40 ایالت آمریکابه عنوان برنامه رسمی دروس مدارس باشد.

ساموئل دارگین در سال 1894 معاینات عمومی دانش آموزان را آغاز کردو این سبب گردیدکه در سالهای 1895در شیکاگو و 1898 در نیویورک توجه فراگیری به بهداشت دانش آموزان شودو این روند به رسمیت شناخته شد به طوری که در سل 1983حدود20000نفر کاردان آموزش بهداشت به مراقبت بهداشتی دانش آموزان و تدریس مسائل بهداشتی مختلف در مدارس بپردازند.

4- در انگلستان : از سال 1970 بهداشت مدارس تحت نظارت ادارات آموزش محلی به وجود آمد. اما مسئولین مربوطه تنها به ارتباط بین بهداشت ملی و بهداری آموزشگاهها توجه داشتند درنتیجه با ایجاد سازمان عظیم بهداشت و طب عمومی یا ملی بهداشت مدارس همچنان وابسته به آموزش و پرورش بود. اما در سال 1019 ریاست پزشکان وزارت بهداری ،با حفظ سمت به ریاست بهداشت مدارس نیز منصوب شد و بدین ترتیب ارتباط بهداشت عمومی و مدارس محکمتر گردید.

تاریخچه بهداشت مدارس در ایران

در سال 1293 هیاتی از پزشکان ایرانی و اروپایی در تهران برای مراقبتهای بهداشت عمومی تشکیلاتی به نام مجلس حفظ الصه ایجاد کردند .

در سال 1304 شمسی صحیه مدارس به عنوان یک واحد مشخص به وزارت معارف معرفی و وابسته به آن شد.این واحد شرح وظایفی چون معاینات بهداشتی دانش آموزان و آموزش بهداشت را دارا بود .

در سال 1315 صحیه مدارس به بهداری آموزشگاهها تغییر نام داد.و در سال 1318 ضمیمه اداره کل دانشکده ی پزشکی و بیمارستانها گردید .اما در سال 1320 دوباره به عنوان دفتر کل بهداری آموزشگاهها تغییر نام داد اما وظایفش تغییری نکرد وچون از نیروهای میانی برخوردار نبود همچنان عملکرد ضعیفی داشت .

جهت پر کردن خلاء نیروی انسانی میانی در سال 1350مدارس عالی بهداشت تاسیس گردید .

این آموزشگاه عالی ابتدا به صورت داوطلبانه و بعد ها به صورت گذراندن کنکور در مقطع کاردانی دانشجوها را مورد پذیرش قرار میداد .

غالب دانشجویان دختر بودند و با عنوان مربی بهداشت در پستهای سازمانی مراقبین بهداشت در اداره کل بهداشت مدارس که از اداره کل بهداری آموزشگاهها به این عنوان تغییر نام یافته بود پذیرفته و میشدند . این افراد در ابتدا جذب اداره آموزش و پرورش گردیدند و در سال 1358 به وزارت بهداری آن زمان منتقل شدند .

اهمیت ،اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت مدارس

اهمیت بهداشت مدارس

مدرسه یک ساختار اجتماعی با اهمیت است که کودک سالهای حساس زندگی خود را در آن سپری خواهد کرد .

با تماس بیشتر در این محیط اجتماعی با خطرات تهدید کننده سلامتی روبرو می شود .

کودک رابطی است بین اجتماع کوچکی چون مدرسه و خانواده و در نهایت جامعه که در آن زندگی میکند و میتواند کلیه مشکلات سلامتی و همچنین رفتارهای بهداشتی را منتقل نماید

مدرسه بعد خانواده مهم ترین نقش را در سلامت کودک دارد و او در این محیط علاوه بر یادگیری خواندن و نوشتن اطلاعات و نگرش ها و رفتارهای جدید را می آموزد و منتقل میکند .

تعریف و اهداف بهداشت مدارس

 تعریف بهداشت مدارس:

 سازمان جهانی بهداشت ،بهداشت مدارس را عبارت ازمجموعه اقداماتی که به منظور تشخیص ،تامین و ارتقاء سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی دانش آموزان و آن دسته از کارکنانی که به نحوی در ارتباط با دانش آموزان قرار دارند تعریف میکند .

هدف کلی بهداشت مدارس: 

تشخیص ،تامین و ارتقاء سلامت جسمی، روانی ،اجتماعی و معنوی دانش آموزان و کارکنان مدارس

 هدف اختصاصی بهداشت مدارس

ارتقاء سطح آگاهی ،نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان

ارتقاء سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد بهداشتی کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان

ایجاد میل به سلامت در کودکان ، نوجوانان ودانش آموزان

آموزش ،تمرین مهارت های سالم زیستن به نحوی که طبیعت ثانوی آن ها شود

بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس

طراحی نظام کارآمد و اثر بخش بر مبنای نیازهای دانش آموزان ،مدارس و جامعه

ساماندهی هماهنگی بین بخشی در زمینه برنامه های بهداشت مدارس

توسعه و بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی گروههای هدف بهداشت مدارس

سازماندهی نظام اطلاعات بهداشت مدارس

ساماندهی جلب مشارکت سازمان های دولتی و غیر دولتی و مردم در ارائه خدمات بهداشت مدارس

بهبود کیفی آموزش بهداشت به دانش آموزان ،والدین و کارکنان مدارس

تامین دسترسی دانش آموزان و کارکنان مدارس به خدمات بهداشت مدارس

افزایش توانمند ی کارکنان در زمینه ارائه خدمات بهداشت مدارس

ساماندهی تربیت ،جذب ،توزیع و تقویت نیروی انسانی و منابع مالی مورد نیاز بهداشت مدارس

ساماندهی نظام پایش و ارزشیابی بهداشت مدارس

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   1213