سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مرداد 1398 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
 

معرفی:

نام :یلدا

نام خانوادگی: رضاپور

عنوان پست: کارشناس نظارت بر مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

رشته شغلی کنترل و نظارت بر مواد خوردنی آشامیدنی ارایشی و بهداشتی

تعریف : این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف امور مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از قبیل نظارت بر کیفیت و نحوه فعالیت کارگاه ها و کارخانجات و محصولات مربوطه و تجزیه و ترکیب ساخت محصولات شرکت در کمیته های کنترل و نظارت و شرکت در کمیته های کنترل و نظارت و شرکت در تهیه استاندارد های مربوط به روش های ساخت و کنترل مواد میباشد و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیت های مذکور را به عهده دارند .

شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی :

_  مطالعه در باره مواد مختلف که مصرف آنها از طرف سازمان های بهداشتی بین المللی منع شده است و گزارش به مقام مسئول .

_ مطالعه و بررسی و کنترل رفرانس های سازمان های بین المللی .

_ کنترل و نظارت بر ساخت مواد از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول و حذف مواد اولیه غیر مجاز مانند سموم شیمیایی و مواد افزودنی غیر مجاز .

_کنترل و نظارت بر فعالیت های واحد های تولیدی مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، و بهداشتی در مرکز استانها.

_مطالعه و جمع آوری اطلاعات فنی در مورد کالاهای وارده به کشور از نظر ترکیبات شیمیایی.

_شرکت در جلساتی که به منظور طرح درخواست آگهی های مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تشکیل میشود.

_نظارت و همکاری با واحد های تولیدی در مراحل مختلف تولید محصولات و دادن نظر مشورتی لازم.

_همکاری در کنترل فاکتور کالاهای وارده کشور ، تطبیق کیفیت کالاها با فرمول های ارائه شده از طرف متقاضیان و همچنین مشخصاتی که از گمرک فرستاده میشود.

_نظارت بر گواهینامه های ساخت مواد که از کشور های مبداء صادر میشوند و نظارت بر کار مسئولین اعزامی به کارگاهها و کارخانه ها

_نظارت بر بازرسی از کارخانجات ، کارگاههاو واحدهای تولیدی در مراحل مختلف و صدور دستورات لازم جهت تعویض و تکمیل دستگاههای فنی و دادن نظرهای مشورتی لازم.

_جمع اوری آمار و اطلاعات مدارک مربوط به ورود و تهیه مواد و تجزیه و تحلیل آنها.

_بررسی خواص محصولات مورد تقاضا از نظر چگونگی ساخت و تهیه ، همچنین کنترل آگهی های تبلیغاتی مربوط.

_دادن نظر مشورتی در مورد فرمول ساخت مواد رنگ های مجاز مصرفی در اسباب بازی کودکان.

_تهیه لیست های رنگ های مجاز و اسانس های مصرفی در مواد و انطباق آنها با فرمولی که متقاضیان ساخت موادارائه میدهند.

_نظارت بر کار آموزش مامورین که جهت بازدیدهای فنی به کارخانجات و کارگاهها اعزام میشوند.

_نظارت بر تنظیم نقشه های استاندارد وسایل آزمایش آزمایشگاه های کشور .

_تماس با کلیه سازمان های بهداشتی مربوط و اخذ اطلاعات جدید.

_تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به نحوه صدور پروانه کالاهای وارده به کشور و میزان اختلاف آنها با فرمول و ترکیب اولیه ارائه شده.

_تهیه گزارش و تسلیم به مقام مافوق.

_نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی اعم از اداری و فنی .

_انجام سایر امور مربوط

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2104