سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
فرم ها و آیین نامه های واحد گسترش شبکه آستارا

 فرمها و آئین نامه ها

 دستورالعمل نسخه 17 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 دستورالعمل نسخه 16 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 دستورالعمل نسخه 15 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه مناطق شهری
 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   938