سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 25 مرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد گسترش شبکه آستارا

معرفی

شهرزاد رهسپار                   کارشناس مسئول گسترش

رویا عبداللهی                     کارشناس جلب مشارکتهای مردمی

شرح وظایف :

1.نظارت بر مراکز بهداشتی-درمانی شهری و روستایی

2.جلب مشارکت خیرین و اجرایی نمودن اصول مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی

3.پیگیری امور مربوط به تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی

4.بررسی موقعیت جمعیتی – جغرافیایی تحت پوشش واحدهای عرضه خدمات در سطح شهرستان .

5. بررسی و بازنگری طرح گسترش شبکه ها

6.پیگیری امور مربوط به سرشماری و اطلاعات کامپیوتری

7. تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی

8.پیگیری امور مربوط در برنامه عمرانی و تعمیراتی واحدهای عرضه خدمات و.....

9.همکاری با سایر کارشناسان واحدها در انجام امور محوله

10. پایش و ارزشیابی پزشکان و ماماهای خانواده در مراکز مجری طرح

11.پیگیری امور مربوط به نیروی انسانی در سطح اول شبکه

12.پیگیری امور مربوط به بهبود استاندارد تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1371