سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 29 مهر 1398 English
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   228  دیروز:   320  کل مراجعات:   220891
 
 
06:00 1398/07/28
جلسه هما هنگی پیشگیری از بیماری بیماریهای منتقله از پشه آئدس با حضور جمعی از مسئولین وزارت بهداشت و درمان ومسئولین ادارات وکارکنان شبکه بهداشت شهرستان آستارادر سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.
07:00 1398/07/21
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آستارا گفت:از زمان ورود زائرین آذربایجانی اربعین از مرز زمینی آستارابه تعدادبیش از 380 مورد خدمت درمانی به زائرین ارائه شده است.
07:00 1398/07/17
از زمان ورود زائرین خارجی اربعین از مرز زمینی آستارا به بیش از 148نفر خدمات رایگان بهداشتی ،درمانی ارائه شده است.
07:00 1398/07/16
یک باب آشپزخانه متخلف به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی در شهرستان مرزی بندر آستارا پلمپ شد.
07:00 1398/07/13
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آستاراگفت:هشت هزارو991 نفر برابر با 9.8درصد جمعیت این شهرستابالای 60 سال ودر ردیف افراد سالمند قرار دارند.
08:00 1398/07/10
یک واحد نانوایی متخلف به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمپ شد.
06:00 1398/07/10
اولین گروه از زائرین آذری اربعین از مرز زمینی اربعین به تعداد350 نفر در قالب 8 دستگاه اتوبوس از مرز آستارا وارد کشور شدند.
07:00 1398/06/30
اهدای عضو نوجوان ۱۵ ساله آستارایی، هدیه ی زندگی بخش به بیماران نیازمند شد.