سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

تعریف کارگزینی

مدیریت کارگزینی یا همان مدیریت منابع انسانی عبارتند از :

ایجاد و توسعه برنامه هایی که از طریق آنها ضمن بهبود توانایی های نیروی انسانی، اهداف فردی و سازمانی حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانی، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه های انسانی برای دستیابی به اهداف است.

کارگزینی دارای عناوین مختلف در سازمان ها و در تاریخچه تأسیس سازمان ها در کشور است. از جمله: مدیریت امور کارکنان،‌ مدیریت امور پرسنلی، مدیریت منابع انسانی، ‌اداره امور استخدامی، مدیریت سرمایه انسانی و ...

شرح واحد کارگزینی

واحد کارگزینی زیر مجموعه رئیس اداره امور عمومی بوده و به لحاظ سازمانی و اداری، رئیس اداره در سطح مدیران پایه محسوب می گردد که زیر نظر مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فعالیت دارد.

واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه متشکل از کارگزینی ستاد شبکه – کارگزینی مرکز بهداشت و کارگزینی بیمارستان کوثر می باشد که واحد بایگانی زیر مجموعه آن واحد است.

پرسنل واحد کارگزینی

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تصویر

 

 
مریم نیک جو

 

 
کارشناس مسئول کارگزینی

 

 
کارشناسی ارشد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات


 

 

 
رضا نیکرو

 

 
کارشناس کارگزینی

 

 
کارشناسی حسابداری


 

 

 
باهره خردادپور

 

 
کارشناس کارگزینی

 

 
دیپلم علوم انسانی

 

 

 
سحر سلیمی دهکائی

 

 
کارشناس کارگزینی

 

 
کاردانی نرم افزار


 

 

 
رضوان بهروزه

 

 
کارشناس کارگزینی

 

 
کارشناسی مدیریت دولتی
 

 

 
حسین میرزایی

 

 
مسئول بایگانی

 

 
دیپلم کامپیوتر
 

اهداف کارگزینی

مدیریت منابع انسانی در واقع جنبه های انسانی مدیریت را در بر می گیرد. زیرا که انسان عامل مهمی در رسیدن به هدف های سازمان و مدیریت است. از اینرو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی هر سازمان می باشد. هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از، بهبود بخشیدن مشارکت مؤثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی.

شرح وظایف کارگزینی

- رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدامی تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

- تهیه گزارش های لازم

جایگاه واحد کارگزینی در ستاد شبکه بهداشت درمان

واحد کارگزینی در کل سیستم اداری دستگاه اجرایی به لحاظ این که وظیفه برقراری، حفظ و تداوم حقوق و مزایای کارکنان را در سطح شهرستان برعهده دارد.کارکنان شاغل در آن واحد به لحاظ ارتباط گسترده با ارباب رجوع می بایستی از روابط عمومی، حسن اخلاق و تسلط کافی بر امور اداری، دستوالعمل های واصله برخوردار باشند.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   238