سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 24 شهریور 1398 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها
چاپ

فعالیتهای بهداشت حرفه ای:

- بازرسی، پایش ونظارت بر محیط های کار توسط بازرسان بهداشت حرفه ای به منظور بررسی مستمر وضعیت بهداشت محیط کار و آگاهی از چگونگی اجرای قوانین و دستورالعمل ها در محیط های کاری خصوصاً کارگاهها و کارخانجات

- اجرای برنامه طب کار شامل نظارت بر فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار، نظارت بر فعالیت طب کار مراکز بهداشت شهرستانها، نظارت برنحوه ارائه خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای در کارخانجات توسط پزشکان شاغل در صنعت، ارزشیابی خدمات ارئه شده توسط بخش خصوصی

- نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

- برنامه ریزی و برگزاری جلسات آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای جهت کارشناسان شاغل در شبکه، بیمارستان ها، کارخانجات و ....

- نظارت برتشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار طبق ماده ۹۳ قانون کار

- بازدید و نظارت بر بیمارستان های تحت پوشش

- اجرای طرح مشترک ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی به کارگران به منظور ارائه خدمات اولیه بهداشتی (PHC) در کارگاههای دارای ۵۰ تا ۴۹۹ نفر شاغل با هدف حفظ ، تأمین و ارتقاء سلامت کارگران ،ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران و سالم سازی محیط کار در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بل تشکیل خانه بهداشت کارگری

- اجرای برنامه بقا و کشاورزی به منظور نظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی قالیبافان و کشاورزان روستایی و اصلاح محیط کار از طریق آموزش و بهسازی کارگاه های مذکور

- اجرای برنامه بهداشت معدن کاران از طریق بازدید و نظارت بر معادن، تشکیل پرونده بهداشتی، معاینات ادواری، آموزش بهداشت و سلامت، نظارت بر بهسازی محیط کار و پایش مداوم سلامت افراد در محیط کار

- برنامه سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماند با هدف حفظ و ارتقاء سلامت عوامل اجرایی پسماندها ( شاغلینی که که به نحوی در پروسه جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، دفع زباله و پسماند فعالیت می نمایند. )

- کنترل عوامل فیزیکی محیط کار ( صدا، روشنایی، پرتو، تنش های حرارتی و ...)

- کنترل عوامل شیمیایی محیط کار ( گردو غبار، گازها و بخارات، آزبست، سیلیس و ....)

- اجرای برنامه ارگونومی. بررسی وضعیت های مختلف بدن در محیط کار مانند وضعیت نامناسب بدنی در حین انجام کار، ابزار کار نامناسب و... اجرای اقدامات مداخله ای به منظور اصلاح شرایط کاری غیرارگونومیک و پیشگیری از عوارض اسکلتی عضلانی ناشی از کار

- اجرای برنامه مشاغل سخت و زیان آور از طریق بازدید از مشاغلی که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   142