سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف بهداشت محيط

تعریف بهداشت محیط

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت و یا به عبارتی دیگری توازن و تطابقی که باید میان انسان و محیط زیست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزیستی جسمی روانی و اجتماعی برای او فراهم شود و پیشگیری از بیماریها بوسیله کنترل و از بین بردن عوامل محیطی که در انتقال و برقراری بیماری موثر هستند مورد نظر است.

معرفی واحد

بهداشت محیط یکی از واحد های مهم بهداشتی با توجه به تعریف اختصاری آن که عبارت ازمساعد نمودن عوامل محیطی که بنحوی درزندگی افراد بشرمؤثرند.

بوضوح می توان دریافت که فعالیت بهداشت محیط درهمه زمینــــــه های بهداشتی وپیشگیری منجمله نظارت برآب آشامیدنی روستاها وشهرها (کلرسنجی وآزمایشات شیمیائی ومیکروبی )کنترل درتهیه وتوزیع مواد غذائی ،کنترل دفع مدفوع وفاضلاب ، دفن بهداشتی زباله ،کنترل آلودگی هوا ، بهداشت کار و کارگاهها و...که به سلامت جامعه وبالابردن بهداشت عمومی کمک می نماید. بهداشت محیط این واحد مردمی همیشه مأنوس با هم وطن روستائی و شهری همواره فعالیت خود را وسیع تر نموده و همگام با سایر ارگان های دیگر سعی نموده است مسئولیت و وظیفه خطیرخویش را سنگین تر از گذشته حس نموده و درخدمت هموطنان عزیزبخصوص جامعه روستائی باشد و در مصائب طبیعی مانند زلزله و سیل، یار و مددکار برادران و خواهران اسلامی خود گردد.

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تصویر

 

 
کارشناس مسئول بهداشت محیط

 

 
حبیب نخ چی

 

 
کارشناسی بهداشت محیط

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
عبدالرسول عباسی

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
یاسر جهانی

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
فریدون خورسندی

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
معصومه صادقی

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
ابوالحسن پورخانی

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
 
سید حمید هاشمی

 

 
 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
ابراهیم فاضل

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 

 

 
کارشناس بهداشت محیط

 

 
محمد محمد علیپور

 

 
کارشناسی بهداشت محیط
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   261