سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد دارویی

 


واحد دارویی یکی از واحدهای شبکه بهداشت و درمان می باشد که انبار دارویی نیز زیر مجموعه آن است. در قسمت ستادی کارشناس مسئول دارویی و در انبار دارویی 1 نفر کارمند در حال انجام وظیفه می باشند. واحد دارویی پشتیبانی مراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان آستانه اشرفیه را از نظر داروهای مصرفی و تجهیزات پزشکی به عهده دارد.

برخی از وظایف واحد دارویی :

برآورد نیاز دارویی و اقلام بهداشتی مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

خرید اقلام دارویی و پزشکی از شرکت های پخش سراسری

تحویل و توزیع دارو به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی تحت پوشش بر اساس نیاز هر مرکز، جمعییت هر مرکز بهداشت،داروی موجودی و مصرفی و....

درخواست مکمل های دارویی از معاونت بهداشتی استان و تحویل انها به مراکز بهداشتی درمانی جهت ارائه به مادران و کودکان

نظارت بر نحوه نگهداری داروها در سطوح مختلف(انبار دارویی شبکه، مراکز و خانه های بهداشت سطح شهرستان)

بررسی روند مصرف داروها و در صورت لزوم جابجایی داروها بین مراکز جهت جلوگیری از گذشتن تاریخ انقضا

نظارت و بازرسی دوره ای مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت هر مرکز جهت پیگیری روند مصرف دارو،کمبود های احتمالی و ....

تجهیز داروهای ترالی اورژانس مراکز بهداشتی درمانی طبق دستورالعمل برنامه پزشک خانواده

نظارت بر قفسه ترالی اورژانس هر مرکز و تاریخ انقضای داروهای ترالی اورژانس

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30