سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

تعریف کارگزینی

مدیریت کارگزینی یا همان مدیریت منابع انسانی عبارتند از :

ایجاد و توسعه برنامه هایی که از طریق آنها ضمن بهبود توانایی های نیروی انسانی، اهداف فردی و سازمانی حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانی، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه های انسانی برای دستیابی به اهداف است.

کارگزینی دارای عناوین مختلف در سازمان ها و در تاریخچه تأسیس سازمان ها در کشور است. از جمله: مدیریت امور کارکنان،‌ مدیریت امور پرسنلی، مدیریت منابع انسانی، ‌اداره امور استخدامی، مدیریت سرمایه انسانی و ...

شرح واحد کارگزینی

واحد کارگزینی زیر مجموعه رئیس اداره امور عمومی بوده و به لحاظ سازمانی و اداری، رئیس اداره در سطح مدیران پایه محسوب می گردد که زیر نظر مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فعالیت دارد.

واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه مجموعاً از ده پست سازمانی برخوردار است که متشکل کارگزینی ستاد شبکه – کارگزینی مرکز بهداشت و کارگزینی بیمارستان کوثر است که کارگزینی ستاد شبکه شامل سه پست (کارگزین مسئول – کارگزین – متصدی امور دفتری وبایگانی ) و کارگزینی مرکز بهداشت متشکل از چهار پست (کارگزین مسئول ، کارگزین و مسئول امور دفتری و بایگانی و بایگان ) است و کارگزینی بیمارستان و بایگان نیز زیر مجموعه کارگزینی شبکه می باشد.

 

پرسنل واحد کارگزینی

سمت

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول کارگزینی

مریم نیک جو

کارشناس کارگزینی

کبری قربانپور

" "

باهره خردادپور

" "

سحر سلیمی
" "
         معصومه زمانی


اهداف کارگزینی

مدیریت منابع انسانی در واقع جنبه های انسانی مدیریت را در بر می گیرد. زیرا که انسان عامل مهمی در رسیدن به هدف های سازمان و مدیریت است. از اینرو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی هر سازمان می باشد. هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از، بهبود بخشیدن مشارکت مؤثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی.

شرح وظایف کارگزینی

- رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدامی تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

- تهیه گزارش های لازم


جایگاه واحد کارگزینی در ستاد شبکه بهداشت درمان

واحد کارگزینی در کل سیستم اداری دستگاه اجرایی به لحاظ این که وظیفه برقراری، حفظ و تداوم حقوق و مزایای کارکنان را در سطح شهرستان برعهده دارد.کارکنان شاغل در آن واحد به لحاظ ارتباط گسترده با ارباب رجوع می بایستی از روابط عمومی، حسن اخلاق و تسلط کافی بر امور اداری، دستوالعمل های واصله برخوردار باشند.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   142