سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 31 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

محتوای بهداشت حرفه ای:

بهداشت حرفه ای عبارت است از علم و هنر پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در محیط کار و هدف آن تامین، نگهداری و بالابردن سلامت و تندرستی کارکنان و در پایان، ایمن نگهداشتن جامعه است. بهداشت حرفه ای باید به ارتقاء بالاترین درجه سلامتی فیزیکی، روحی و اجتماعی و رفاه کارگران در همه مشاغل فکرکند.

حفظ سلامتی کارگران در مقابل شرایط کاری آنها، حفاظت کارگران ازخطرات ناشی از فاکتورهای ضدسلامتی، قراردادن و نگهداری کارگر در یک محیط شغلی مطابق با توانایی های روحی و فیزیکی وی و تنظیم کار برای افراد و درنظرگرفتن هرفرد برای شغل مشخص از جمله وظایف بهداشت حرفه ای است.

در بهداشت حرفه ای، بیماریها و عوارض حاد و مزمن ناشی از عوامل زیان آور محیط کار بررسی می شوند که در بردارنده عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل زیست شناختی و عوامل زیان آور ارگونومیک هستند.

به طور کلی، می توان گفت که بهداشت حرفه ای علمی چند نظامی (چند رشته ای) بوده و ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی می باشد.

همان گونه که اشاره شد یکی از برنامه های اصلی بهداشت حرفه ای، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار یا به عبارتی بررسی و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار است. عوامل زیان آور محیط کار به چهار دسته عمده به صورت زیر تقسیم می شوند:

1- عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار مانند صدا، ارتعاش، گرما، سرما، روشنایی، پرتو ها و...

2- عوامل شیمیایی زیان آور مانند مواد شیمیایی سمی که برخی بیماری ها و مسمومیت های شغلی را سبب می شوند. هر یک از عوامل یاد شده اگر از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیب هایی را ایجاد خواهند نمود.

3- عوامل زیست شناختی زیان آور شامل ویروس ها، باکتری ها، انگل ها، ریکتزیاها و قارچ ها و...

4- عوامل ارگونومیک زیان آور مانند وضعیت نامطلوب بدنی در هنگام کار، وارد شدن فشار بیش از حد بر روی اندامی خاص، نبود تناسب جسمانی و روانی میان انسان و کار و...

در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر پیشگیری، ارزیابی این عوامل، اندازه گیری آنها و در صورت نیاز کنترل آنها می باشد .بدین ترتیب، از مهمترین وظایف مهندس بهداشت حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

برنامه ریزی

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی

- برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای شغلی

- تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

- و .....

نظارت و پایش

- پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهرستان

- نظارت بر عملکرد موسسات سلامت کار در سطح شهرستان

- نظارت بر وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها وکارخانجات سطح شهرستان

- نظارت بر عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

- نظارت برعملکرد تشکیلات بهداشت حرفه ای

- نظارت برکنترل عوامل زیان آور درصنایع

- نظارت بر عملکرد بهسازی کارگاههای مشمول مشاغل سخت و زیان آور

- نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

هماهنگی

هماهنگی درون بخشی

- هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی

- هماهنگی با گروه تخصصی گسترش شبکه ها در زمینه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

هماهنگی برون بخشی

- هماهنگی با مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی

- هماهنگی با نیروی انتظامی درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهای متخلف و جلب متهمین

- هماهنگی با سازمان دامپزشکی شهرستان

- هماهنگی با شهرداری ها و سازمانهای مرتبط

- هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط

- هماهنگی با معاونت بهداشتی استان

- هماهنگی با استانداری، فرمانداریها و بخشداریها

- هماهنگی با سازمان کار وامور اجتماعی شهرستان

- هماهنگی با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان

- هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی شهرستان

- هماهنگی با سازمان محیط زیست شهرستان

اقدامات اجرائی

- اجرای ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

- اجرای برنامه بهداشت کشاورزی

- اجرای برنامه طب کار (معاینات دوره ای شاغلین )

- اجرای برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار

- اجرای برنامه مقابله با صدا

- اجرای برنامه ارگونومی

- اجرای برنامه مشاغل سخت وزیان آور

- اجرای برنامه مدیریت پسماند

- اجرای برنامه ایمنی مواد شیمیایی

- اجرای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی

- اجرای برنامه کنترل و حذف سیلیس، سرب، آزبست، جیوه در محیط کار

- اجرای برنامه بهداشت پرتوکاران

- اجرای برنامه بهداشت معادن

- اجرای طرح بهگر

- اجرای طرح بقا ( بهداشت قالی بافان)

- نظارت بر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- اندازه گیری عوامل زیان آور

- اجرای برنامه پایش و نظارت بهداشت حرفه ای در کارگاهها و کارخانجات

آموزش

- آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمینه برنامه های بهداشت حرفه ای از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

- آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت حرفه ای

- آموزش رابطین

- آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

- آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی

- آموزش کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای و بهورزان

- آموزش کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

پشتیبانی

- پیگیری اعتبارات بهداشت حرفه ای

- پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق اموراداری و مالی

- پیگیری تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات

- جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشتی و درمانی

- تهیه کارنامه عملکرد سه ماهه، شش ماهه وسالیانه

- ارسال پس خوراند آمار و فعالیت های انجام شده به مراکز بهداشت و درمانی

- تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات

- ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به معاونت بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30

کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای

 

 

 

نام و نام خانوادگی : خانم مهندس خدیجه غیاث طبری

سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: خانم مهندس فاطمه قلندری

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

تحصیلات: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: خانم مهندس ام لیلا حقیقت پسند

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 آستانه اشرفیه

تحصیلات: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس حمیدرضا استوار

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 آستانه اشرفیه

تحصیلات: کارشناس بهداشت حرفه ای

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   154