سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 4 تیر 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف

تعریف بهداشت محیط

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت.

و یا به عبارتی دیگری توازن و تطابقی که باید میان انسان و محیط زیست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزیستی جسمی روانی و اجتماعی برای او فراهم شود و پیشگیری از بیماریها بوسیله کنترل و از بین بردن عوامل محیطی که در انتقال و برقراری بیماری موثر هستند مورد نظر است

معرفی واحد

بهداشت محیط یکی از واحد های مهم بهداشتی با توجه به تعریف اختصاری آن که عبارت ازمساعد نمودن عوامل محیطی که بنحوی درزندگی افراد بشرمؤثرند.

بوضوح می توان دریافت که فعالیت بهداشت محیط درهمه زمینــــــه های بهداشتی وپیشگیری منجمله نظارت برآب آشامیدنی روستاها وشهرها (کلرسنجی وآزمایشات شیمیائی ومیکروبی )کنترل درتهیه وتوزیع مواد غذائی ،کنترل دفع مدفوع وفاضلاب ، دفن بهداشتی زباله ،کنترل آلودگی هوا ، بهداشت کار و کارگاهها و...که به سلامت جامعه وبالابردن بهداشت عمومی کمک می نماید. .بهداشت محیط این واحد مردمی همیشه مأنوس با هم وطن روستائی و شهری همواره فعالیت خود را وسیعتر نموده وهمگام با سایر ارگانهای دیگر سعی نموده است مسئولیت و وظیفه خطیرخویش را سنگینتر از گذشته حس نموده و درخدمت هموطنان عزیزبخصوص جامعه روستائی باشد ودرمصائب طبیعی مانند : زلزله و سیل ، یار و مددکار برادران و خواهران اسلامی خود گردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

حبیب نخچی

کارشناس مسئول بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

2

عبدالرسول عباسی

کارشناس ستادی

کارشناس بهداشت محیط

3

ابوالحسن پورخانی

بازرس مرکز بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

4

معصومه صادقی

بازرس مرکزبهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

5

سید حمید هاشمی

بازرس مرکز بهداشتی درمانی

کارشناس  بهداشت محیط

6

ابراهیم فاضل

بازرس مرکز بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

7

فریدون خورسندی

بازرس مرکز بهداشتی درمانی

کارشناس  بهداشت محیط

8

یاسر جهانی

بازرس مرکز بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

9

محمد محمد علیپور

بازرس مرکز بهداشتی درمانی

کارشناس  بهداشت محیط

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/20
مهندس حبیب نخچی کارشناس مسئول بهداشت محیط
 
 مهندس عبدالرسول عباسی کارشناس بهداشت محیط
 
 مهندس ابوالحسن پورخانی کارشناس بهداشت محیط
 
مهندس معصومه صادقی کارشناس بهداشت محیط 
 
مهندس یاسر جهانی کارشناس بهداشت محیط 
 
مهندس  محمد محمد علیپور کارشناس بهداشت محیط
 
 
مهندس سید حمید هاشمی کارشناس بهداشت محیط
 
مهندس ابراهیم فاضل کارشناس بهداشت محیط
 
مهندس فریدون خورسندی کارشناس بهداشت محیط
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   198