سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 10 مهر 1399 English
جستجو:  
فایلهای کاربردی
چاپ
   
  اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
/Upload/Modules/Contents/asset91/اولویت های تحقیقاتی.pdf
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم تایدیه کتابخانه مرکزی

/Upload/Modules/Contents/asset91/تاییدیه عنوان پایان نامه از کتابخانه مرکزی.docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم ترجمان دانش

/Upload/Modules/Contents/asset91/ترجمان دانش(2).docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 راهنمای نگارش پایان نامه 

/Upload/Modules/Contents/asset91/راهنمای نگارش پایان نامه.pdf 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم بررسی کمیته اخلاق

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم بررسی کمیته اخلاق.docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم پیش نویس طرح پژوهشی کار آزمایی بالینی

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم پیش نویس طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی(2).doc 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه 

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه.docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم تعیین تاریخ دفاع نهایی پایان نامه

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم تعیین تاریخ دفاع.doc 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

فرم دعوت از هیات داوران(برای دفاع نهایی پایان نامه)

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم دعوت از هییت داوران.doc 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم ثبت پروپوزال 

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم ثبت پروپوزال.doc 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم رضایت نامه آگاهانه 

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم رضایت نامه آگاهانه.docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم صدور کد اخلاق 

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم صدور کد اخلاق.docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم نظارت بر طرح پژوهشی 

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم نظارت بر طرح پژوهشی.pdf 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم گزارش نهایی طرح 

/Upload/Modules/Contents/asset91/فرم گزارش نهایی طرح.doc 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17

 فرم رسید تحویل CD پایان نامه به اساتید

/Upload/Modules/Contents/asset91/رسید تحویل CD پایان نامه.docx 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/17
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2746
امروز :  2
دیروز :  0