سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 22 مهر 1398 English
جستجو:  
تماس با مرکز تحقیقات بیهوشی
آدرس مرکز تحقیقات بیهوشی: رشت-بیمارستان الزهرا-طبقه اول-جنب دفتر پرستاری
ایمیل مرکز: arcguilan1392@gmail.com -   Arc@gums.ac.ir
شماره تلفن: 01333369328
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1135