سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
در حال اجرا

 1-     بررسی اثر بلوک پری آنال با بوپیواکائین در کاهش درد پس از هموروئیدکتومی

2-     بررسی افزودن سولفات منیزیم به پمپ PCA حاوی سوفنتانیل برای کنترل بی دردی پس از عمل جراحی

3-     مقایسه استفاده از یک تورنیکه در مقابل دو تورنیکه در اعمال جراحی اندام فوقانی

4-     مقایسه استفاده از آپوتل و پمپ PCA حاوی سوفنتانیل در کنترل درد پس از عمل جراحی

5-     بررسی نسبت خونهای کراس مچ شده به ترانسفیوز شده در بیماران ارتوپدی مرکز پورسینا

6-     ECT

7-     بیهوشی در یک بیمار مبتلا به هایپرتروفی خوش خیم پروستات کاندیدای عمل جراحی TURPبا لیزر

8-     بررسی اثر اوزون درمانی در درمان بیماران مبتلا به استئومیلیت مزمن مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان پورسینا رشت

9-     مقایسه کاهش درد در استفاده از شیاف مرفین سولفات و یا شیاف دیکنوفناک توسط VAS بعد از عمل جراحی CABG در بیماران بستری در ICU بیمارستان دکتر حشمت

10-مقایسه موفقیت و عوارض در دو روش لوله گذاری نازوترکئال استاندارد با لوله گذاری نازوتراکئال با کمک بوژی در بیماران کانید جراحی فک تحتانی بیمارستان پورسینا در سال 91

11-بررسی تاثیر ترانس امیک اسید بر کاهش خونریزی حین عمل جراحی ترمیم شکستگی تنه فمور

12-مقایسه دو روش بیهوشی عمومی با سووفلوران و بی حسی اسپاینال با دو کم لیدوکائین 5% بر روی علائم همودینامیک و درد پس از عمل و زمان ترخیص از ریکاوری در بیماران تحت جراحی شکستگی هیپ

13-مقایسه سطح کورتیزول خون در دو روش بیهوشی ایزوفلوران – رمی فنتانیل و پروپوفول – رمی فنتانیل در بیماران تحت عمل جراحی فیکساسیون شکستگی تیبا

14-بررسی اثر ترانس آمیک اسید وریدی بر کاهش خونریزی در جراحی پروستات(TURP)

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   954