سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 22 مهر 1398 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
نام و نام خانوادگی رتبه تصویر شناسه علمی  گوگل اسکولار  اسکاپوس   اورکید  c.v
دکتر علی میر منصوری

ریاست مرکز تحقیقات

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: a_mirmansoorigums.ac.ir

 شناسه علمی و پژوهشی


 

 آدرس پروفایل گوگل اسکولار

 
 آدرس پروفایل اسکوپوس

 
 آدرس پروفایل اورکید c.v 
دکتر عباس صدیقی نژاد

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: user100gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار
 
  آدرس پروفایل اسکوپوس
 
 آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر سیروس امیر علوی  

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: cyrusamiralaviyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار   آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر ولی ایمانطلب  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: imantalabgums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر محمد حقیقی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user57gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر سودابه حدادی

 
 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: so_haddadiyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر حسین خوشرنگ  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshranggums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر انوش دهنادی مقدم

 
 دانشیار، فلوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه

E-mail: dehnadianoushgmail.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 دکتر فرنوش فرضی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: f_farzigums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 دکتر شیده مرزبان  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user137gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 دکتر بهرام

 نادری نبی

 دانشیار، فلوشیپ درد، بیهوشی

user154E-mail: gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 دکتر کتایون هریالچی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: k_haryalchiyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 دکتر علی اشرف  استادیار، فلوشیپ بیهوشی

E-mail: draliashrafyahoo.fr

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 دکتر گلاره بی آزار  استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
  دکتر سیامک ریماز  استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
دکتر محمدرضا مبین  استادیار، متخصص بیهوشی

mmobayen@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید  c.v
 سمانه غضنفر تهران

 
 استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: alimjgums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید c.v
دکتر آرمان پرویزی 
استادیار، متخصص
بیهوشی 
arman_parvizi@yahoo.com 

 

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید    c.v
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   3  کل مراجعات:   3634