سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/11     تعداد دفعات مشاهده 13 بار     ساعت 10:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پرو پوزال اینترنی دکتر هانیه دلیر دانشجوی پزشکی عمومی تحت عنوان«بررسی فراوانی بیداری ((awareness طی بیهوشی عمومی برای سزارین و عوامل همراه با آن در بیمارستان الزهرا(س)،سال 1399»با حضور سرکار خانم دکتر گلاره بی آزار به عنوان استاد راهنما و جناب آقای دکتر سهیل سلطانی پور و سر کار خانم دکتر رویا کبود مهری به عنوان اساتید مشاور و جناب آقای دکتر بهرام نادری نبی و سرکار خانم زهرا رفیعی و سرکار خانم دکتر فرنوش فرضی به عنوان اساتید داور در ساعت 9:45 صبح روز یک شنبه مورخ1399/6/2در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا  برگزار گردید.