سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/11     تعداد دفعات مشاهده 6 بار     ساعت 10:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه  دفاع از پروپوزال دکتر مسعود معافی مدنی  دانشجوی دستیاری رشته بیهوشی تحت عنوان«بررسی میزان آگاهی ونگرش و عملکرد مادران باردار در مورد نوروتوکسیته داروهای بیهوشی در بیمارستان الزهرا(س)در سال 1399»با حضور جناب آقای دکتر بهرام نادری نبی به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم دکتر زهرا رفیعی و جناب آقای دکتر سهیل سلطانی پور به عنوان اساتید مشاور وسرکار خانم  دکتر گلاره بی آزار وسرکار خانم دکتر آتوسا اعتضادی و سر کار خانم دکتر فرنوش فرضی به عنوان اساتید داوردر ساعت 9:45صبح روز یکشنبه مورخ 99/6/2درمرکزتحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا(س) برگزار گردید.