سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/05/28     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 14:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر نویدمکتبی با عنوان« بررسی نحوه اداره درد سرطان و تجویز مخدر بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی توسط متخصصین شهر رشت در سال 1399»و همچنین دکتر سمیرا عاشوری با عنوان « بررسی آگاهی  و نگرش پرستاران بخش‌های جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رابطه با ارزیابی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی و ارتباط آن با رضایتمندی بیماران از کنترل درد در سال 98» به ترتیب در ساعت 10:00و 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 99/5/27در محل مرکز تحقیقات بیهوشی بیمارستان الزهرا انجام شد.این جلسات با حضور جناب آقای دکتر سیروس  امیر علوی به عنوان استاد راهنما ،و سرکار خانم دکتر گلاره بی آزار و جناب آقای حبیب اسلامی به عنوان اساتید مشاور ،وجناب آقای دکتر حمید سعیدی ساعدی ،جناب آقای دکتر بهرام نادری نبی،سرکار خانم زهرا پور حبیبی و سر کار خانم دکتر فرنوش فرضی به عنوان اساتید داور برگزار گردید