سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/05/14     تعداد دفعات مشاهده 15 بار     ساعت 14:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پرو پوزال اینترنی دکتر خشایار رضوانی با عنوان "بررسی ارتباط متغییر های قبل از عمل بای پس کرونری با زمان اکستو باسیون بیماران بستری  در مراکز آموزشی ودر مانی حشمت سال 1398"روز شنبه مورخ 11/5/99،ساعت 8:30 برگزار شد.در  این جلسه آقای دکتر علی میر منصوری به عنوان  استاد راهنما و سرکار خانم دکتر زهرا عطر کار روشن به عنوان استاد مشاور و جناب آقای دکتر حسین خوشرنگ و سر کار خانم دکتر سمانه غضنفر تهران و سرکار خانم دکتر فر نوش فرضی به عنوان اساتید داور حضور داشتند.