سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/05/14     تعداد دفعات مشاهده 20 بار     ساعت 14:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر پردیس کفاش با عنوان "بررسی تغییرات سطح همو گلوبین پس از هر بار تزریق پک سل در بیماران سوختگی بیمارستان ولایت در سالهای 1397 و 1398 "روز دوشنبه 13/5/99،ساعت 8:30صبح برگزار شد در این جلسه آقای دکتر آرمان پرویزی و سرکار خانم دکتر سودابه حدادی به عنوان اساتید راهنما و سرکار خانم دکتر زهرا عطر کار روشن به عنوان استاد مشاور  وجناب آقای دکتر سیامک ریماز و سرکار خانم دکتر فرنوش فرضی  وجناب آقای دکتر علی میر منصوری و جناب آقای حبیب اسلامی به عنوان اساتید داور حضور داشتند.