سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/05/07     تعداد دفعات مشاهده 27 بار     ساعت 14:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پروپوزال اینترنی در مرجان فروزا ن با عنوان(بررسی فراوانی انتخاب نوع روش بیهوشی برای سزارین و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان الزهرا (س) در سال 98)با حضور سرکار خانم دکتر بی آزار به عنوان استاد راهنما و جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی و سرکارخانم الهه رفیعی به عنوان اساتید مشاور وسرکار خانم دکتر فرنوش فرضی وجناب آقای دکتر محمد حقیقی و جناب آقای دکتر علی اشرف به عنوان اساتید داور در روز دوشنبه26/3/99،ساعت 11 صبح برگزار گردید.