سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/21     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پایان نامه اینترنی دکتر گلنوش قسوره در مرکز تحقیقات بیهوشی انجام شد .این جلسه  درتاریخ 4/10/ 99ساعت 7:45،با حضورجناب آقای  دکتر عباس صدیقی نژاد به عنوان استادراهنما  وجناب آقای دکتر غلامرضا کنعانی و سرکار خانم زهرا پور حبیبی به عنوان اساتید مشاور و سرکار خانم دکتر گلاره بی آزار و جناب آقای دکتر ولی ایمان طلب و جناب آقای دکتر محمد حقیقی به عنوان اساتید داور با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.