سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 7 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/08     تعداد دفعات مشاهده 52 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پرو پوزال اینترنی دکتر بابک بشارت در تاریخ 99/4/4 در ساعت 10 صبح در مرکز تحقیقات بیهوشی انجام گرفت.در این جلسه دکتر علی میر منصوری به عنوان (متخصص بیهوشی – نماینده شورای پژوهشی –ریاست مرکز )وخانم دکتر فرنوش فرضی به عنوان استاد راهنما و خانم دکتر زیبا ظهیری و خانم دکتر سودابه حدادی به عنوان اساتید داور حضور داشتند