سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 5 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از عنوان طرح پایان نامه دکتر پریسا علیپور و دکتر معصومه احمد زاده در ساعت 10:30درتاریخ1399/02/30شروع شد ودر ساعت 11:30پایان یافت.این جلسه با حضور دکتر علی میر منصوری (ریاست مرکز-متخصص بیهوشی –استاد مشاور)و خانم دکتر فرنوش فرضی (متخصص بیهوشی-استاد راهنما و مجری طرح )و آقای دکتر علی اشرف و دکتر انوش دهنادی مقدم و دکتر محمد حقیقی(متخصص بیهوشی –داور)و خانم زهره دارابی پور (کارشناس ارشد آمار – مشاور آمار)وخانم محدثه احمدی (کارشناس مرکز تحقیقات-مشاور آمار) برگزار گردید.