سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع پایان نامه دکتر فائزه امامی در تاریخ 1399/02/30 در مرکز تحقیقات بیهوشی انجام گرفت.در این جلسه دکتر میرمنصوری( ریاست مرکز تحقیقات ونماینده شورای پژوهشی)، دکترفرنوش فرضی ( متخصص بیهوشی به عنوان داور) دکتر زهرا رفیعی( جراح زنان به عنوان داور) دکتربی آزار (متخصص بیهوشی استادراهنما )و جناب آقای دکتر بابک جهانبخش وسرکار خانم زهرا پور حبیبی به عنوان اساتید مشاور حضور داشتند