سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/01     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 01:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

دفاع از پروپوزال دستیاری دکتر محمد شهبازی در تاریخ 16/02 /1399در ساعت 10:30 با حضور جناب آقای دکتر سیروس امیر علوی به عنوان استاد راهنما و سر کار خانم دکتر گلاره بی آزار و سر کار خانم دکتر زهرا عطر کار روشن به عنوان اساتید مشاور و جناب آقای دکتر سیامک ریماز و جناب آقای دکتر بابک بخشایش و جناب آقای دکتر علی میر منصوری به عنوان اساتید داور با موفقیت مورد دفاع  قرار گرفت.