سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/01     تعداد دفعات مشاهده 14 بار     ساعت 01:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر سارا قرباندوست در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه1399/02/03برگزار گردید .این جلسه با حضور سرکار خانم دکتر گلاره بی آزار به عنوان استاد راهنما و سر کار خانم دکترربابه سلیمانی  و سر کار خانم دکتر مریم شکیبا به عنوان اساتید مشاور و سر کار خانم دکتر سودابه حدادی و سر کار خانم دکتر فرنوش فرضی و جناب آقای دکتر علی میر منصوری به عنوان اساتید داوربر گزار گردید.