سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/01     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 11:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر ظهری در محل مرکز تحقیقات بیهوشی در تاریخ1399/02/16 با حضور جناب آقای دکتر علی میرمنصوری (رییس مرکز تحقیقات بیهوشی و نماینده شورای پژوهشی )و جناب آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی به عنوان استاد راهنماو سر کار خانم دکتر گلاره بی آزار و سر کار خانم دکتر زهرا عطر کار روشن به عنوان اساتید مشاور و جناب آقای دکتر عباس صدیقی نژاد و سر کار خانم دکتر رویا کبود مهری به عنوان هیات داوران برگزار گردید