سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 20 فروردین 1399 English
جستجو:  
تماس با مرکز تحقیقات بیهوشی
آدرس مرکز تحقیقات بیهوشی: رشت-بیمارستان الزهرا-طبقه اول-جنب دفتر پرستاری
ایمیل مرکز: arcguilan1392@gmail.com -   Arc@gums.ac.ir
شماره تلفن: 01333369328
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1207