سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 خرداد 1397 English
جستجو:  
کتب

 1-    عنوان : تهوع واستفراغ بعد از بیهوشی واعمال جراحی

نگارش: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر بهرام نادری

 

2-    عنوان : سیستم های انتقال دهنده هوشبرهای استنشاقی

ترجمه: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار: دکتر بهرام نادری

 

3-    عنوان : بیهوشی در جراحی عروق

ترجمه: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار :دکتر محمد حقیقی -دکتر بهرام نادری

 

4-    عنوان : درد حاد ودردمزمن پس از اعمال جراحی

ترجمه: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکاران: دکتر بهرام نادری-دکتر حسین خوشرنگ

 

5-    عنوان : بیهوشی درجراحی اعصاب

ترجمه: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر محمد حقیقی -دکتر بهرام نادری

 

6-    عنوان : اصول طب سوزنی

ترجمه: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر بهرام نادری

  

7-    عنوان : پرسش بالینی بیهوشی و مراقبتهای ویژه

گردآوری و تصحیح: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر علی میر منصوری

 

8-    عنوان : اصول بیهوشی در جراحی

گردآوری و تصحیح: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر ولی ایمانطلب

 

9-    عنوان : تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه و اختلالات همراه در اتاق عمل و ICU

گردآوری و تصحیح: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر علی محمد زاده

 

 

10-      عنوان : بیهوشی در جراحی های نوزادان و کودکان

گردآوری و تصحیح: دکتر عباس صدیقی نژاد

همکاران :دکتر حدادی - دکتر مرزبان

 

11-      عنوان : اصول پایه بیهوشی

ترجمه:دکتر علی میر منصوری

همکاران : دکتر بهرام نادری دکتر اشرف دکتر انوش دهنادی

 

12- عنوان : بیهوشی در جراحی های ماگزیلو فاشیال

نگارش: دکتر علی میر منصوری

همکاران : دکتر محمد حقیقی دکتر بهرام قوی پنجه

 

13- عنوان : مبانی بیهوشی میلر

ترجمه: دکتر بهرام نادری نبی

همکاران : دکتر دهنادی- دکتر اشرف- دکتر میرمنصوری

 

14- عنوان : تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی و اعمال جراحی

نگارش: دکتر بهرام نادری نبی

همکاران : دکتر عباس صدیقی نژاد- دکتر میرجلال جلالی

 

15- عنوان : درد حاد پس از عمل جراحی و درد مزمن

ترجمه: دکتر بهرام نادری نبی

همکاران : دکتر عباس صدیقی نژاد- دکتر حسین خوشرنگ

  

16- عنوان : بیهوشی در جراحی اعصاب (بیهوشی میلر 2005)

ترجمه: دکتر بهرام نادری نبی

همکار : دکتر محمد حقیقی- دکتر عباس صدیقی‌نژاد

 

17- عنوان : سیستم‌های انتقال‌دهنده هوشبرهای استنشاقی

ترجمه: دکتر بهرام نادری نبی

همکار : کتر عباس صدیقی‌نژاد

 

18-  عنوان : اصول بیهوشی -ترجمه کتابBASIC OF ANESTHESIA

مترجم: دکتر محمد حقیقی

همکار :  دکتر محمد عباسی

 

19-  عنوان : بیهوشی در اعمال جراحی عروق - ترجمه کتاب

CLINICAL NORTH OF AMERICA ANESTHESIA IN VASCULAR SURGERY2004

مترجم: دکتر محمد حقیقی

همکاران : دکتر عباس صدیقی نژاد دکتر بهرام نادری

 

20-    عنوان : بیهوشی در اعمال جراحی اعصاب{میلر تکست بیهوشی مصوب وزارتخانه}-ترجمه NEUROSURGICAL ANESTHESIA MILLER 2005

مترجم: دکتر محمد حقیقی

همکاران : دکتر عباس صدیقی نژاد دکتر بهرام نادری

 

21-عنوان : بیحسی موضعی جهت اعمال جراحی سر و صورت

نگارش: دکتر محمد حقیقی

همکار : دکتر قوی پنجه دکتر میر منصوری دکتر ایمان طلب

 

22-عنوان : تست عملکرد ریه PULMONARY FUNCTION TEST-ترجمه از کتاب میلر 2005 

مترجم: دکتر محمد حقیقی

همکار : دکتر مهرسیما عبدالله زاده

23- عنوان : مجموه سوالات ونکات برتر از کتاب FINK 2005 (تحت نظارت اینجانب و دکتر حدادی)

نگارش : دکتر محمد حقیقی

همکاری : دکتر حدادی –دکتر حسن زاده

 

24-عنوان : review of pulmonary function test

تألیف : دکتر علی محمدزاده جوریانی – متخصص بیهوشی

همکاران : دکتر صفوی – دکتر هنرمند

 

  

25-عنوان :دستنامه اصول بیهوشی میلر

مترجم : دکتر علی اشرف

همکاران :دکتر انوش دهنادی

 

26- عنوان : بیهوشی و بیماریهای همراه استولتینگ

ترجمه : دکتر علی اشرف

همکاران :دکتر انوش دهنادی

 

 

27-  عنوان : کتاب جیبی بیهوشی وبیماریهای همراه

ترجمه: دکتر حسین خوشرنگ

همکار :دکتر شهرام امینی

 

28-  عنوان : درد حاد بعداز عمل جراحی ودرد مزمن

ترجمه: دکتر حسین خوشرنگ

همکار : دکتر بهرام نادری- عباس صدیقی نژاد

29-  عنوان : مجموعه قوانین ، مقررات ودستورالعملهای ویژه اعضای هیات علمی

گردآوری و تصحیح: دکتر حسین خوشرنگ

همکاران : دکتر بهبودی،دکتر منفرد،دکتر ماهدخت طاهری، عطا اله اسدی

 

 

30- عنوان : بیهوشی در جراحی‌های چشم و گوش و حلق و بینی

تدوین و گردآوری: دکتر سودابه حدادی – متخصص بیهوشی

همکاران: دکتر مرزبان- دکتر پرویزی

 

31-  عنوان : مجموعه سوالات و نکات بر تر مراقبتهای ویژه

تدوین و گردآوری: دکتر سودابه حدادی – متخصص بیهوشی

همکار : دکتر حسن زاده – دکتر حقیقی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1031