سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 2 آذر 1396 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ

دکتر علی میر منصوری - دانشیار

متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب

رئیس مرکز پژوهشهای آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

cv
 

Email: mirmansoori_ali@gums.ac.ir

 


 

دکتر عباس صدیقی نژاد - دانشیار  

فلوشیپ بیهوشی قلب

مدیر گروه بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

cv

Email: a_sedighinejad@gums.ac.ir

 


 
 


   دکترعلی محمدزاده جوریانی - دانشیار

   متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب

       عضو شورای پژوهشی مرکز

Email: alimj@gums.ac.ir        
 

 

دکتر محمد حقیقی -دانشیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

 
 cv
 Email: mohaghighi@ gums.ac.ir

 

 
 

دکتر حسین خوشرنگ -دانشیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

 
  cv
Email: khoshrang@gums.ac.ir
 
 
 

دکتر بهرام نادری نبی- دانشیار

متخصص بیهوشی فلوشیپ درد

عضو شورای پژوهشی مرکز

 
 cv

Email: naderi_bahram@ gums.ac.ir

 


 
 

دکتر ولی ایمانطلب   - دانشیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

 
 cv
 
 
 

دکتر مهرسیما عبدالله زاده   - استادیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

cv

Email: abdollahzadeh@guma.ac.ir

 
 

دکتر فرنوش فرضی - دانشیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

 

Email: farnoush_farzi@ gums.ac.ir

 
 

دکتر انوش دهنادی مقدم - دانشیار

 متخصص بیهوشی فلوشیب مراقبتهای ویژه 

عضو شورای پژوهشی مرکز

cv

Email: anoush17ir@yahoo.com

 

دکتر شیده مرزبان - استادیار

 متخصص بیهوشی

 عضو شورای پژوهشی مرکز

cv

Email: shideh_42@ gums.ac.ir

 

 

دکتر سودابه حدادی   - دانشیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

 
 
 
 

دکتر سیروس امیر علوی  - دانشیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز         
 

cv

 Email: cyrusemiralavi@yahoo.com

 

 

دکتر علی اشرف   - دانشیار

متخصص بیهوشی فلوشیب مراقبتهای ویژه 

عضو شورای پژوهشی مرکز

cv

Email:draliashraf@yahoo.fr

 

دکتر سیامک ریماز  - استادیار
 

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی مرکز

cv

Email:smkrimaz@yahoo.com

 

دکتر آرمان پرویزی-استادیار

متخصص بیهوشی

عضو شورای پژوهشی

Arman_parvizi@yahoo.com

 

دکتر محمد رضا مبین

متخصص جراحی پلاستیک

عضو شورای پژوهشی

ریاست مرکز فوق تخصصی سوانح و سوختگی  ولایت

cv

 
دکتر گلاره بی ازار - استادیار
 متخصص بیهوشی
عضو شورای پژوهشی
 
 
دکتر سمانه غضنفر طهران- استادیار
 متخصص بیهوشی
عضو شورای پژوهشی
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2366