سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 16 فروردین 1399 English
جستجو:  

 

 

Anesthesiology Research Center, Department of  Anesthesiology , Alzahra Hospital , Guilan University of Medical Sciences, Rasht , Iran

 

 

مرکز تحقیقات بیهوشی،دپارتمان بیهوشی ،بیمارستان الزهرا،دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،رشت ،ایران

اخبار و تازه ها
Rss
07:00 1398/12/04
جلسه دفاع پروپوزال اینترنی دکتر فروغی در مرکز تحقیقات بیهوشی انجام گرفت.
07:00 1398/12/04
جلسه دفاع از پروپوزال اینترنی دکتر مکتبی و عاشوری در مرکز تحقیقات بیهوشی انجام گرفت.
07:00 1398/12/04
جلسه دفاع پایان نامه دکتر نوروزشمسی در مرکز تحقیقات بیهوشی انجام گرفت.
08:38 1397/10/10
جلسه دفاع از عنوان پیش نویس طرح پژوهشی-پایان نامه دکتر سارا کریم زاد، دستیار بیهوشی، با عنوان "بررسی آگاهی و اظهار عملکرد اعضا هیئت علمی ودستیاران در مورد گزارش خطاهای پزشکی در بیمارستان های آموزشی رشت در سال 1397" در تاریخ 97/10/1 انجام گرفت.
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.