سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها

دعوت همکاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت همکاری و اشتغال در مراکز تحقیقات دانشگاه
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران استخدامی، قراردادی، شرکتی و طرحی مراکز تابعه دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
        10:54:39       1395/11/24
دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پگاه طاهری فرد
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پگاه طاهری فرد در مرکز تحقیقات بیهوشی با حضور ریاست محترم مرکز ،مدیر گروه بیهوشی و اساتید محترم تشکیل گردید
        10:40:01       1395/03/30
دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر نسیم عاشوری
جلسه دفاع پایان نامه دکتر نسیم عاشوری در مرکز تحقیقات بیهوشی با حضور ریاست مرکز مدیر گروه بیهوشی و نماینده تحقیقات دانشگاه تشکیل گردید
        10:35:51       1395/03/30

تغییر تاریخ جلسه ثبت عنوان
تاریخ جلسه ثبت عنوان از 95/2/22 به تاریخ 95/2/29 تغییر پیدا نمود
        08:49:32       1395/02/23
جلسه ثبت عنوان در مرکز تحقیقات بیهوشی مورخ 21/2/95 برگزار میگردد.
پروپوزال اقای دکتر حقیقی و اقای دکتر محمدی نسب ارایه میگردد
جلسه ثبت عنوان در مرکز تحقیقات بیهوشی مورخ 21/2/95 برگزار میگردد پروپوزال اقای دکتر حقیقی و اقای دکتر محمدی نسب ارایه میگردد
        09:26:07       1395/02/11
 
سامانه ها

 


 
 

 
دسترسی سریع