سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 28 خرداد 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
13:09:57 1397/03/13
جلسه دفاع از عنوان پیش نویس طرح پزوهشی" بررسی تاثیر ویتامین C در کاهش پاسخ های استرسی به دنبال ناشتایی طولانی مدت" صبح روز شنبه 97/3/5 ساعت 10 صبح در مرکز تحقیقات بیهوشی برگزار گردید
11:49:04 1397/01/26
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دو پایان نامه دکتری عمومی با عناوین"بررسی زمان ناشتایی قبل عمل و عوامل همراه آن در بیمارستان های آموزشی رشت سال 1397" و "بررسی فراوانی جراحی در اطفال زیر چهارسال و عوامل همراه با آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در سالهای 91-96" برگزار گردید
14:05:08 1396/11/10
افتتاحیه مکان جدید مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در مرکز آموزشی ،درمانی الزهرا (س)
 
سامانه ها

 


 
 

 
دسترسی سریع