چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
منشور حقوق بیمار
چاپ

منشور حقوق بیمار

مفاهیم و واژه ها

بیمار:کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.

حقوق:مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصی را برای افراد به رسمیت می شناسد.

حقوق در تمام زبان ها ها به معنی آنچه راست و سزاوار است تعریف می شود.

 

محور اول:دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

محور دوم:اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

محور سوم:حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محور چهارم:ارایه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

محور پنجم:دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1209