شنبه 29 دی 1397
 
 
CSR

عنوان بخش

CSR

مسؤل CSR

فریده پاغنده


شماره داخلی

264

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

استریل کردن تجهیزات اتاق عمل-نگهداری از دستگاه ها و...

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1237